INFORMACJA DOT. OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W nawiązaniu do zmian przepisów, które weszły w życie w dniu 25 maja 2018 r., mianowicie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym też dalej: RODO, niniejszym chcielibyśmy przekazać informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest firma FliGUM, w której skład wchodzą trzy jednoosobowe działalności gospodarcze:

 • FliGUM Małgorzata Flieger
 • FliGUM Tomasz Flieger
 • FliGUM Łukasz Flieger

 

2. Przetwarzane przez nas dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa dobrowolnie podczas złożenia zapytania lub zamówienia drogą telefoniczną/mailową lub też podczas nabycia produktu poprzez zewnętrzną platformę zakupową.

 

3. Państwa dane osobowe w postaci nazwy firmy, imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamawiającego i adresu dostawy oraz numerów NIP i REGON, przetwarzamy wyłącznie w celu wystawienia faktury, przygotowania i realizacji przesyłki oraz realizacji płatności.

 

4. Państwa dane osobowe możemy udostępniać w niezbędnym do realizacji zamówienia zakresie firmom transportowym i organizującym transport, biuru rachunkowemu oraz firmom obsługującym systemy płatności elektronicznej. Nie przekazujemy danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

5. Przysługują Państwu następujące prawa:

 • dostęp do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami: